De haven van Givet: een waar multimodaal platform, in directe verbinding met de grootste Noordzeehavens

De haven van Givet: een waar multimodaal platform, in directe verbinding met de grootste Noordzeehavens - Ardennes

De haven van Givet was tijdens de jaren '60 de grootste Franse rivierhaven (120 personeelsleden en 1.8 miljoen ton aan koopwaar). Recent profiteerde de haven van wezenlijke investeringen, gericht op het versterken van zijn strategische rol.

In Januari 2011, vertrouwde de Kamer van Koophandel en Industrie van de Ardennen, het beheer van de Haven van Givet toe aan het bedrijf "Eau et Force", een dochteronderneming van "Suez Environnement". Met als ambitie, dat Givet een essentieel element moet vormen voor het drijvend verkeer tussen Frankrijk en Benelux, evenals een referentie voor het Franse riviervervoer.

Met een totaal gebied van 28 Ha en 1.400 lineaire meters aan kades rond drie havenbassins, voorziet deze strategische faciliteit voor de economie van de Ardennen hun cliënten van talrijke infrastructuren:

  • Het opslagplatform voor containers van meer dan 10.000 vierkante
  • De bouw van 2.000 vierkante meter aan logistieke gebouwen
  • Verbreding van de controlesluis
  • Heraangelegde spoordiensten naar de haven
  • Een speciaal aangepaste wegeninfrastructuur voor zwaar vervoer
  • De aankoop van materiaal voor laden en lossen

In het bijzonder, verschaft de modernisering van de haven een vlotte navigatie voor grote boten op de Meuse en toegang tot de grote havennetwerken van noordelijk Europa (Antwerpen en Rotterdam).

De haven van Givet verbetert en moderniseert voortdurend de aanwezige installaties om het marktaandeel te versterken, b.v. door nieuwe types van koopwaar te verwelkomen. In 2013, stond de haven in voor de behandeling, het voorraadbeheer en het vervoer van om en bij 600.000 ton aan goederen.

De bevordering van drijvend vervoer, dat door zijn aard erg ecologisch is, maakt deel uit van het duurzame ontwikkelingsbeleid opgesteld door "Eau et Force". De beheerders "Eau et Force" willen van de Haven van Givet een voorbeeld maken met betrekking tot milieubeheer en zullen de ISO14001 certificatie toepassen: naast de aard van de bedrijvigheid, zullen de beheerders van de Haven ook permanente toezien op gecontroleerde milieueffecten met als doel om hun impact te verminderen.